Ålfotfjorden er en sørvestgående arm av Nordfjord i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Ålfotfjorden er vel 8 kilometer lang. Rv. 614 går på nordsida av fjorden til gården Førde og Åskåra kraftverk i fjordbotnen. I sør ligger Ålfotbreen.