Åkeshov, slott og tidligere gods i Stockholm kommune, i bydelen Bromma, 8 km vest for bysentrum. Gården er kjent siden 1400-tallet (da under navnet Nockeby) og ble i 1635 kjøpt av riksmarskalk Åke Axelsson friherre Natt och Dag, som også oppførte den eldste delen av hovedbygningen omkring 1650 og ga den navnet Åkeshov. Senere eiere har vært slektene Stenbock, Stierncrona og von Friesendorff, inntil godset og slottet i 1904 ble kjøpt av Stockholms kommune, som utstykket jordveien og anla villabebyggelse her. Slottet ble gjennom 1900-tallet brukt til ulike formål, først institusjon for psykisk utviklingshemmede, senere skole og menighetskontor; fra 1983 konferansehotell. Åkeshov slott er en trefløyet pusset steinbygning i to etasjer fra midten av 1600-tallet; hovedfløyen har säteritak, sidefløyene (ombygd i 1740-årene) valmtak. En del bevarte 1700-tallsinteriører.