Åge Øystein Waløen, norsk sivilingeniør, født i Steinkjer. Eksamen fra Norges tekniske høgskole, maskinavdelingen 1951, techn.lic. fra Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 1963. Ansatt ved den svenske bedriften ASEA 1952–61. Professor i maskindeler ved NTH fra 1965. Han utgav flere lærebøker.