Ätran, elv i Sverige, i Västergötland og Halland, 243 km lang. Ätran har sitt utspring på Sydsvenska höglandet, og munner ut ved Falkenberg. Vannkraften er utbygd med 67 MW. Det fiskes laks ved Falkenberg.