Ávjuvardievvá, gammel markedsplass i Karasjok kommune, Finnmark, vest for Kárášjohka tettsted ved elven Iešjohka. Kjent som tingsted for fjellsamene fra 1500-tallet.