Ássu

Avishode til Ássu
Ássu.
Ássu betegnet seg selv som en «kulturavis» med en annen profil enn de to andre samiske avisene, Min Áigi og den norskspråklige Ságat. Avisen la stor vekt på å formidle den tradisjonelle samiske kulturarven gjennom trykte litterære tekster, stoff for barn og unge og historisk materiale. Men Ássu var også en nyhetsavis som særlig interesserte seg for situasjonen i reindriften. Den hadde ofte oppslag om vanlige folks hverdag, slik også i siste nummer av avisen (bildet).
Ássu
Nasjonalbiblioteket.

Ássu var en samiskspråklig avis som ble stiftet i 1993 og utkom i Karasjok/Kárášjohka. I 2008 ble avisen sammenslått med Min Áigi, til Ávvir.

Historie

Ássu ble stiftet etter at Sámi Áigi i Karasjok gikk konkurs i april 1993, og det oppsto strid om hvordan samisk avisstruktur skulle se ut i framtiden. 22. mai 1993 ble det nemlig startet en ny avis, Min Áigi, i ruinene etter Sámi Áigi i Karasjok, noe mange toneangivende samer ikke ville støtte. De besluttet i stedet å gi ut en ny samiskspråklig avis med navnet Ássu, som kom med sitt første nummer i Kautokeino høsten 1993. Argumentet for to samiskspråklige aviser i Indre Finnmark var at konkurranse ville gi bedre produkter. Dessuten ønsket flere å gjøre Kautokeino mer synlig på det samiske pressekartet fordi både NRK Sámi Rádio og Min Áigi hadde hovedkontorer i Karasjok.

Ássu var først eid av Altaposten med 35 prosent av aksjene og de to samiske organisasjonene Norske Samers Riksforbund og Norske Reindriftssamers Landsforbund med 32,5 prosent hver. Avisen ga snart arbeid til rundt ti personer, og den første redaktør var Ellen Marie Vars. Dekningsområdet var i utgangspunktet hele det samiske området i Norge, Sverige og Finland, men Ássu ble i praksis en lokalavis for Kautokeino-området. I en kort periode trykte avisen korte sammendrag av artiklene på norsk for å nå samer som ikke lenger behersket samisk, men denne praksisen gikk man etter hvert bort fra.

I 2006 gikk opplaget nedover. Altaposten overtok aksjemajoriteten og ville utvikle avisens nyhetsprofil. Den nye redaktøren, Ante Bals, uttalte at de ønsket å skrive mer om hele det samiske området. Likevel fortsatte Kautokeino-profilen å dominere.

Kostbar produksjon av samiskspråklige aviser har gjort det vanskelig å komme ut oftere enn to ganger i uken. Høsten 2007 antydet Kulturdepartementet at det ville øke den samiske pressestøtten for å bidra til å få i gang en samiskspråklig dagsavis. Den eneste muligheten var imidlertid å slå Ássu og Min Áigi sammen, noe styrene i de to avisene fort ble enige om. Med Altaposten og Finnmark Dagblad som eiere kom den nye avisen Ávvir ut for første gang 6. februar 2008 på den samiske nasjonaldagen, med Ante Bals som redaktør. I 2009 kom Ávvir ut tre ganger i uken, men med planer om å øke til fem ganger i uken. Avisen hadde redaksjoner både i Karasjok og Kautokeino.

Opplag

År Opplag
2002 1129
2006 975
2008 1204

Fakta

  • Ássu: første nr. 28.10.1993.
  • Sammenslått med Min Áigi til avisen Ávvir som kom med første nr. 6.2.2008.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg