Ásmundur Sveinsson, islandsk billedhugger. Han studerte i København 1919–20, hos Carl Milles i Stockholm 1920–26 og Charles Despiau i Paris 1926–29, men mottok de sterkeste inntrykk av Henry Moore, med sterkt abstraherte grupper som I jettehender (1950) og Höfuðlausn.Bilde, se Island (kunst).