Ásgeir Ásgeirsson, islandsk politiker og skolemann, cand.theol., president 1952–68. Medlem av Alltinget 1932–52, som representant for fremskrittspartiet til 1938, som partiløs 1938–42 og som sosialdemokrat 1942–52. Han var finansminister 1931–34 og dessuten statsminister 1932–34. I 1952 ble han valgt som den islandske republikkens president med solid flertall. Som eneste kandidat fikk han sitt mandat fornyet uten valg i 1956, 1960 og 1964, men trådte etter eget ønske tilbake i 1968.