Árpád Tóth, ungarsk lyriker og oversetter. Debuterte med samlingen Serenade ved morgengry (1913), som ble fulgt av ytterligere tre samlinger. I begynnelsen var han påvirket av fransk symbolisme, senere ble hans lyrikk dypere, enklere, mer intellektuell og fikk større sosialt og politisk engasjement. Gjendiktet Baudelaires samlede verker og dikt av bl.a. Keats, Shelley, Villon, Milton og Wilde.