Ángel Guimerá, spansk (katalansk) forfatter. Han var med på å grunnlegge det betydningsfulle tidsskriftet Renaixença, som ville fornye katalansk ånds- og kulturliv (se katalansk språk og litteratur). Guimerá er likevel mest kjent både i hjem- og utland som det nye Cataluñas fremste dramatiker. Hans mest kjente drama er den romantiske tragedien, skrevet på vers, Mar i cel (1888), det naturalistiske Maria Rosa (1894) og folkelivsdramaet Terra baixa (oppført først på kastiljansk 1896). Dette siste dramaet ligger til grunn for Eugen d'Alberts opera Tiefland. Personene i dramaene gir ofte uttrykk for grunnleggende trekk i katalansk folkekarakter.