Álava, provins i nordlige Spania, den sørligste av de tre baskiske provinser som fra 1979 utgjør en autonom region; 3037 km2 med 301 300 innb. (2006). Hovedstad: Vitoria-Gasteiz. Fjellrikt område som avgrenses i sør av Ebro-bassenget. Den nordlige del består av skogkledde åser med dyrking av mais; rundt hovedstaden sletteland med dyrking av hvete, bygg, havre og sukkerbeter; lengst i sør dyrking av vin, frukt og oliven. Industrien er konsentrert til Vitoria.