Áivvotjåhkkå, fjell i Rago nasjonalpark, Sørfold; 1065 moh.