bunad

Bunad, fest- og høytidsdrakt som har bakgrunn i en folkedrakt. Bunaden kan være siste ledd i en folkedrakts utvikling, eller den kan være rekonstruert på grunnlag av historisk folkedraktmateriale. Både type, materiale, pynt, utbredelsesområde og bruk har sin forutsetning i folkedrakten, men dagens bunader lages av mer ensartede materialer, pyntes mer ensartet og er mer avgrenset i bruk enn de tradisjonelle folkedraktene.

Denne utviklingen har sin bakgrunn i den nasjonale bevegelse som vokste frem på 1800-tallet, og må også sees i sammenheng med urbaniseringsprosessen og endringene i livet på bygdene. Bruk av bunad ble nå en tradisjons- og identitetsmarkering. Videre henger utviklingen sammen med den økte interessen for folkedans. Se også Bunad- og folkedraktrådet.

I Norge har interessen for bunader fått et oppsving siden slutten av 1900-tallet, noe som viser seg både i øket kjøp og bruk av tradisjonelle bunader, og utvikling av mange nye bunader og folkedrakter. Særlig har det vært en markert økning i bruk av mannsbunader, som av mange lenge ble forbundet med folkedansere. Skillet mellom bunader og andre drakter er ikke alltid åpenbart, men formelt reserveres vanligvis betegnelsen “bunad” om de drakter som er utviklet eller godkjent av Bunad- og folkedraktrådet.

Også ellers i Norden har en lignende utvikling funnet sted. I de svenskspråklige delene av Finland brukes bygdedräkt om de rekonstruerte, folkdräkt om de tradisjonelle draktene. I Sverige brukes folkdräkt, i Danmark folkedragt og på Island þjóðbúningar (þjóð = folk; búningur = drakt, klesplagg) om så vel rekonstruerte som tradisjonelle drakter.

Ordet

Ordet bunad har i Norge vært brukt alene og i ordsammensetninger, bl.a. med betydninger som husholdning, utstyr til husholdningen, redskap og verktøy, kledning og klesdrakt. Blant sammensetningene kan nevnes husbunad, karmannsbunad, konebunad, hodebunad og kledebunad. Bunads betydning som fest- og høytidsdrakt stammer fra 1900-tallet.

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 0 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Vi trenger ny fagansvarlig for Bunadvesen

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.