Stub

Stub, flere norske og danske slekter uten påviselig innbyrdes forbindelse.

1. En norsk slekt som stammer fra den sannsynligvis danskfødte lagmann i Oslo Niels Stub (død 1580). Fra hans sønnesønns sønnesønns sønn, sorenskriver i Nordfjord Lauritz (Lars) Stub (1708–74) stammer flere grener:

Johan Daniel Stub (1736–1802), sorenskriver i Nordfjord, var far til eidsvollsmannen, prost Jens Stub (1764–1819) og kjøpmann i Bergen Gerhard Heiberg Stub (1781–1831). Jens Stub var farfars far til politikeren, garnisonsprest Kjeld Fredrik Karl Stub (1868–1951). G. H. Stub var far til katolsk sogneprest i Bergen Johan Daniel Paul Stub (1814–92).

Paul Schonevig Stub (1744–88), sogneprest i Skånevik, var farfars far til den norskamerikanske presten Hans Gerhard Stub (1849–1931) og til industrimannen, direktør for Kværner Brug Hans Gerhard Stub (1855–1946)

2. En slekt som stammer fra sogneprest i Hishult (Halland) Laurids Kjeldsen Stub. Han var far til sogneprest i Christiania, senere i Ullensaker Kjeld Lauridsen Stub (1607–63), som igjen var farfar til rettshistorikeren, generaltollforvalter Christian Stub (1693–1736).

3. En dansk slekt som stammer fra husmann og skredder Christoffer Pedersen Stub (1664–1746). Han var far til forfatteren Ambrosius Stub (1705–58).

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 0 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Slektsforskning og genealogi

Jon Gunnar Arntzen

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.