Statens Banksikringsfond

Statens Banksikringsfond, opprettet ved lov av 15. mars 1991. Fondet har til formål å yte støttelån til Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond for at disse fondene skal kunne yte støtte til sine medlemsbanker. Fondet kan også i særlige tilfeller erverve aksjer, grunnfondsbevis eller andre egenkapitalinstrumenter i norske banker, samt stille egenkapitalgarantier overfor norske banker.

Historikk. Bakgrunnen for opprettelsen av Statens Banksikringsfond var at Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond i årene 1988–91 hadde disponert til sammen ca. 7,9 milliarder kr i støtte til, og egenkapitalinnskudd i, krisesrammede banker. Denne tappingen av midler fra bankenes to sikringsfond betydde at det ikke lenger fantes noen troverdig sikringsordning for bankinnskuddene. Opprettelsen av Statens Banksikringsfond førte til at ingen bankinnskytere tapte penger ved bankkrisen.

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 0 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Begreper innen bank og forsikring

Christoffer Kleivset Universitetet i Oslo

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.