Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S., ble stiftet 1896 etter initiativ fra Fredrikke Marie Qvam, Randi Blehr, Cecilie Thoresen Krog, Margrete Vullum og Pylle Horst. Formålet var opprinnelig å skaffe sanitetsmateriell til bruk så vel i krig som ved ulykkestilfeller i fred, å utdanne sykepleiere og på annen måte å virke for god, organisert sykepleie i bygd og by, samt å utbre kunnskap om og bekjempe tuberkulose, revmatisme og andre folkesykdommer. Utdannelsen av sykepleiere begynte i 1898, og i 1899 ble kampen mot tuberkulosen programfestet. Fra 1914 og frem til helsestasjonsloven trådte i kraft i 1974 hadde N.K.S. opprettet og drevet ca. 650 helsestasjoner for mor og barn, og engasjert seg i helse- og velferdsarbeid for eldre, husmorferier og annet hjelpearbeid.

N.K.S. har nå som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn, ved å engasjere seg årvåkent innenfor helse- og sosialområdet, miljøberedskap, krise- og katastrofearbeid.

Organisasjonens hovedsatsingsområder er kvinnehelse og omsorgsberedskap og vektlegger også tiltak i forhold til barn, unge og eldre. Medlemmene driver arbeidet på frivillig grunnlag. Lokalforeningene nyter stor frihet i valg av arbeidsoppgaver, og har derfor god forankring i nærmiljøet.

N.K.S. eier og driver en rekke institusjoner og virksomheter som yter helse- og velferdstjenester, for en stor del etter avtale med det offentlige. N.K.S. Kløverinstitusjoner as er et felles utviklingsselskap som N.K.S. har etablert for disse virksomhetene.

Foreningen har ca. 900 lokale foreninger og 700 underavdelinger, med til sammen ca. 95 000 medlemmer (2006). Hovedkontoret er i Oslo. Organisasjonen utgir medlemsbladet Fredrikke.

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 2 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Helsevesen

Geir Sverre Braut

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.