Nordmøre

Nordmøre, den nordøstlige delen av Møre og Romsdal fylke. Sørgrensen følger omtrent vannskillet nord for Romsdalsfjorden og øst for Eikesdalen, omfatter kommunene Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Aure, Smøla og Kristiansund; 6059 km2. Nordmøre utgjorde tidligere et fogderi; brukes i dag administrativt om nordre del av Nordmøre og Romsdal politidistrikt, det utgjør to prostier (Ytre og Indre Nordmøre) og ett tingrettsdistrikt, Nordmøre. Flyplass i Kristiansund.

Språk

Nordmørsk hører, sammen med fosendialekt og ytternamdalsk, med til den ytre grenen av trøndersk, som i sin tur er en undergruppe av østnorsk. Det har kløyvd infinitiv, med endelsen -a i ord som hadde kort rotstavelse, og som regel ingen endingsvokal i ord med lang rotstavelse (men de fleste steder -e etter gj og kj: tenkje, byggje). Svakt bøyde hunkjønnsord har i ubestemt entall former som stuå, stue, vis, vise, kjerkje, kirke. Svakt bøyde hankjønnsord har former som hane, men slea, låve, men bakka. I bestemt form entall ender sterke hunkjønnsord på -a: bygda, svake på -å: viså. Nordmørsk har tykk l av gammelnorsk l, nordlige og vestlige kystmål (særlig Aure, Smøla, Averøy og Eide) også av . Dativ er bevart som bøyningsform, i flertall med den vestnorske endelsen -å (-o). Nordmørsk inkluderer, foruten nordmørskommunene, også dialekten i det meste av Hemne og deler av Snillfjord i Sør-Trøndelag.

Anbefalte lenker

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 2 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Vi trenger ny fagansvarlig for Møre og Romsdal

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.