Nesna – kommune i Nordland

Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Nesna, kommune i Nordland fylke, på Helgelandskysten.

Nesna består av den ytre del av halvøya mellom Ranfjorden og Sjona, øyene Hugla (18 km2), Handnesøya (34 km2), Tomma (47 km2), og en del småøyer. Nåværende grenser fra 1962, da Nesnas del av Løkta ble overført til den nye Dønna kommune, og vestlige del av Tomma overført fra gamle Dønnes kommune, og fra 1964 da et område på sørsiden av Ranfjorden ble overført til Leirfjord kommune, og et område rundt Sjona overført til Rana kommune.

Natur

Berggrunnen består av glimmerskifer, glimmergneis o.l. av kaledonsk alder. Kommunen er svært berglendt. Høyeste topp er Tomskjevelen (922 moh.) på Tomma.

Bosetning

Folketallet var stort sett i tilbakegang frem til rundt 1970, men siden har det ligget forholdsvis stabilt rundt 1800. I tiårsperioden 1995–2005 hadde kommunen en befolkningstilvekst på 0,3 %. Rundt 20 % av kommunens befolkning bor på øyene. Ytterst på fastlandet ligger kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Nesna (1211 innb. 2005).

Næringsliv

Jordbruk er viktigste næringsvei, med hovedvekt på melkeproduksjon, men sauehold har også en viss betydning. Fiske var tidligere en viktig næringsvei, men er sterkt redusert og drives hovedsakelig som hjemmefiske. Kommunen har fiskeoppdrettsanlegg. Foruten et variert servicetilbud har kommunen også båtbyggeri, metallindustri, næringsmiddelindustri og produksjon av filtskoen Nesnalobben. Turistnæringen er i fremgang.

Samferdsel

Nesna er et trafikknutepunkt. Kommunen er knyttet til kystriksveien (Rv. 17) ved fergeforbindelser fra Nesna til Levang (Låvong) i sør, og fra Rv. 17 fører Rv. 12 til Mo i Rana. Hurtigruten anløper Nesna, som også har hurtigbåtforbindelse med Bodø, Sandnessjøen og Træna. Fergeforbindelse mellom de tre store øyene og fastlandet.

Offentlige institusjoner m.m

I tettstedet Nesna ligger Høgskolen i Nesna med lærerutdanning samt videregående skole (privat).

Nesna svarer til Nesna sogn og prestegjeld, Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme, Nesna lensmannsdistrikt i Helgeland politidistrikt, og hører under Rana tingrett.

Historikk og kultur

En rekke oldfunn er gjort innen kommunen. I tettstedet ligger Nesna bygdemuseum med arkeologisk utstilling samt redskaper og bruksting fra fiskerkulturen. På Tomma ligger det gamle storgods Husby. Nesna kirke, en korskirke i tre i nygotisk stil, bygd 1880.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har en deling av gull og blått ved omvendt sparresnitt; gjengir stilistisk et nes.

Navnet er oppgårdsnavn, av norrønt Nesnar, avledet av nes, 'odde'.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 28.07.2011.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for Nesna

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.