Nedre Eiker

Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Nedre Eiker, kommune i Buskerud fylke, på begge sider av Drammenselva vest for Drammen, opprettet 1885 ved deling av Eiker i Øvre Eiker og Nedre Eiker. Kommunen strekker seg nordover i Finnemarka til Glitrevatn og sørover til åsene øst for Eikeren.

Natur

Det går et belte av kambrosilurisk skifer og kalkstein øst–vest i kommunen. Dette omfatter dalbunnen og åsene nærmest på sørsiden i vest, men begrenser seg til Konneruddalen i øst. Over disse avsetningene ligger harde, magmatiske bergarter fra permtiden som granitt, syenitt og porfyr i Finnemarka i nord og i åsene helt i sør. Åsene når 607 moh. i nord (Trettekollen). Drammensdalen er åpen og flat, særlig er den åpen i kambrosilurområdene i vest. I øst er dalsidene brattere. Dalbunnen er dekket av marin leire. En fjerdedel av arealet ligger under 160 moh., og her er størstedelen av jordbruksarealene og bosetningen.

Bosetning

Så godt som hele befolkningen bor i tettbebyggelsen langs Drammenselva som tilhører Drammen tettsted (20 871 innb. 2005). Kommunen har hatt jevn befolkningstilvekst hele tiden etter den annen verdenskrig. I tiårsperioden 1995–2005 hadde kommunen en befolkningstilvekst på 11,1 % mot 6,6 % for fylket som helhet.

Næringsliv

Nedre Eiker har tradisjonelt vært en industrikommune med særlig vekt på treforedling og trevareindustri. Industrien har gått betydelig tilbake, og viktigste bransjer er nå plast- og gummiindustri, særlig Trelleborg Viking AS i Krokstadelva (27 % av industriens sysselsatte 2003), næringsmiddelindustri (25 %), verkstedindustri (20 %) og produksjon av mineralske produkter (15 %). Nesten 2/3 av arbeidstakerne arbeider utenfor kommunen, de aller fleste i Drammen.

Jordbruket betyr mindre i Nedre Eiker enn i de øvrige kommunene i Drammenselvas dalføre. Hele 91 % av jordbruksarealet er åker og hage, 82 % brukes til korn alene. Noe hagebruk.

Samferdsel

Sørlandsbanen og Bergensbanen og E 134 (Drammen–Haugesund) går på sørsiden av Drammenselva. På nordsiden går Rv. 283 (Drammen–Hokksund). Bro over Drammenselva mellom Krokstadelva og Mjøndalen. Drammenselva er seilbar gjennom Nedre Eiker for lektere og slepebåter.

Offentlige institusjoner m.m

Nedre Eiker svarer til de to sognene og prestegjeldene Nedre Eiker og Mjøndalen i Eiker prosti i Tunsberg bispedømme, og Nedre Eiker lensmannsdistrikt i Søndre Buskerud politidistrikt og hører under Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Historikk og kultur

På Portås ligger dikteren Herman Wildenveys barndomshjem med Ørnulf Basts statue i parken. Solberg Spinneri ble flyttet fra Drammen til Solbergelva 1821, og ble etter hvert Norges største bomullsspinneri. Gamle spinneribygninger med arbeiderboliger. Her ligger også Buskerud kunstnersenter med kulturrelaterte aktiviteter. Nedre Eiker kirke, langkirke i tre i sveitserstil, bygd 1860. Altertavle av Chr. Brun.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1970) har tre gull eikeblad, to over ett, mot en rød bakgrunn; gjenspeiler navnet Eiker.

Navnet kommer av trenavnet eik.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 30.06.2014.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Nedre Eiker

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.