Møysalen nasjonalpark

Møysalen nasjonalpark, opprettet i august 2003 som Norges 20. nasjonalpark. Nasjonalparken er 51,2 km2, sammen med Møysalen landskapsvernområde er det totale verneområdet 118 km2. Nasjonalparken er landets tredje minste nasjonalpark og ligger på Hinnøya, i kommunene Lødingen, Hadsel og Sortland i Nordland.

Fjordene og de kystalpine terrengformasjonene i Møysalen-området representerer natur og landskapstyper som i liten grad er vernet tidligere. Nasjonalparken er leveområde for oter og flere rovfuglarter. Vernereglene er utformet med tanke på å unngå konflikter med reindriften. Den sterke blandingen av samisk og norsk kulturpåvirkning bidrar også til å gi området økt kulturhistorisk verdi.

Verneområdet er lagt utenfor den planlagte og omstridte veitraseen for Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST). Områder med færrest inngrep og størst verneverdi er vernet som nasjonalpark, mens områder med større grad av menneskelig påvirkning er vernet som landskapsvernområde.

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen hadde ingen navngitt forfatter, men en tilknyttet fagkonsulent.

Fagkonsulent for denne artikkelen var

Publisert på nett 14.02.2009. Det er siden gjort 1 endringer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Verneområder i Norge

Trude Myhre

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.