Lorange

Lorange, norsk slekt av fransk opprinnelse. Slekten var hugenotter, og etter opphevelsen av Det nantiske edikt 1685 måtte medlemmer av slekten forlate Frankrike. Dens første kjente mann, Jean L'Orange, som ifølge tradisjonen stammet fra St.-Quentin i Gascogne, kom antagelig til København på slutten av 1600-tallet. Hans sønn Johan Gerhard L'orange (1696–1772) kom til Norge og slo seg ned i Vestfold. Fra hans sønnesønner skipskaptein Henrich Christian L'orange (1765–1819), losoldermann i Halden Johan Gerhard L'orange (1770–1824), og skipskaptein Hans Andreas L'orange (1779–ca. 1809) stammer slektens tre hovedlinjer.

Losoldermann J. G. L'orange var farfar til arkeologen Anders Lund Lorange (1847–88). Skipskaptein H. A. L'orange d.y. var far til kjøpmann og bankadministrator Peter Vilhelm L'orange (1806–71), og dennes sønn, generalløytnant og kommanderende general Hans Peter L'orange (1835–1907) var far til generalmajor Hans Wilhelm L'orange (1868–1950) og generalinspektør for infanteriet, oberst Johan Ingolf Koren L'orange (1873–1949). Generalmajor H. W. L'orange var far til professor Hans Peter L'Orange (1903–83). – Til slekten hører også arkitekten, professor Erik Lorange (f. 1919) og rektor ved International Institute for Management Development i Lausanne, professor Peter Lorange (f. 1943).

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 0 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Slektsforskning og genealogi

Jon Gunnar Arntzen

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.