Hjalmar Falk

Hjalmar Falk. Utsnitt av Kristofer Sinding-Larsens maleri.

© Gyldendal Norsk Forlag - begrenset

Hjalmar Falk, født i Vang, Hedmark, norsk språkforsker. Professor i germansk filologi ved Universitetet i Oslo fra 1897. Fikk avgjørende impulser fra Sophus Bugges virksomhet og gjorde tidlig germansk og nordisk språk- og sagnhistorie, mytologi og folkeminne til forskningsfelt. Han skrev flere bøker om språklige emner og om norske språk- og rettskrivningsspørsmål. Sammen med Alf Torp utgav han Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog (2 bd., 1903–06; faksimileutg. 1991; tysk omarbeidet utgave 1910–11). Sammen med Marius Hægstad kom han med forslag til navnet fylke for amt og flere forslag til nye fylkesnavn og herredsnavn, som siden ble gjennomført. Han var formann i rettskrivningskomiteen som resulterte i reformen av 1917.

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 1 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Språkforskere

Klaus Johan Myrvoll Universitetet i Oslo

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.