Harald Hardråde

Harald 3 Hardråde var sønn av kong Sigurd Syr på Ringerike og Åsta Gudbrandsdatter (Olav den helliges mor). Som 15-åring kjempet Harald i slaget på Stiklestad, flyktet derfra til Gardarike og drog videre til Miklagard, hvor han trådte i den bysantinske keisers tjeneste 1034. I flere år skal han ha kjempet for keiseren på Sicilia og i Bulgaria, og tjenestegjorde til slutt i livgarden. På tilbakereisen gjennom Gardarike ektet han storfyrst Jaroslavs datter Ellisiv. Kom tilbake til Norge 1045 og ble anerkjent som Magnus den godes medregent mot å dele sine sølv- og gullskatter med ham. Da Magnus døde 1047, ble Harald enekonge. I en årrekke kjempet han med Svend Estridssøn om herredømmet over Danmark, men anerkjente endelig Svend som Danmarks konge 1064. I kirkelige saker nektet Harald å motta direktiver fra erkebiskop Adalbert av Hamburg–Bremen, som var Svends forbundsfelle, og lot de norske bisper motta vigsling i England og Frankrike.

Ifølge Snorre skal Harald ha grunnlagt Oslo. Tettbebyggelsen i Oslo er riktignok eldre, men Harald kan ha bidratt til byutviklingen med bygging av kongsgård og kirker. Både i Oslo og i Trondheim reiste han Mariakirker. Først med kong Harald var rikssamlingen fullbyrdet: de opprørske opplendingene ble brakt til underkastelse, og trønderhøvdingen Einar Tambarskjelve ble ryddet av veien. Orknøyene og Hjaltland ble knyttet fast til det norske kongedømme. 1066 seilte Harald med en skipshær til England, ifølge sagatradisjonen etter oppfordring fra den engelske Toste jarl, bror av kong Harald Godwinsson. 25. september samme år falt han i slaget ved Stamford bro. Hans to sønner med Tora Torbergsdatter, Magnus og Olav (Kyrre) overtok kongsmakten.

En granittstein, smykket med et bronserelieff som er utført av Lars Utne og som fremstiller Harald til hest, ble reist på Harald Hardrådes plass i Oslo 1905. På vestfronten av rådhuset i Oslo ble 1950 avduket et stort rytterrelieff av Harald, utført av Anne Grimdalen.

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 19.06.2014.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Norges historie fra 1050 til 1300

Per Norseng

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.