Gulatingsloven

Gulatingsloven, samlingen av de rettsregler som gjaldt for Gulatings rettsområde inntil 1274. Den ble ofte kalt den eldre Gulatingslov, i motsetning til den yngre, dvs. Magnus Lagabøtes landslov, slik den ble anvendt i Gulating. Nedskrivningen av Gulatingsloven begynte sannsynligvis i siste halvdel av 1000-tallet. De eldste bevarte håndskriftfragmenter går tilbake til 1100-tallet. Det eldste mer fullstendig bevarte håndskrift er fra ca. 1250 og er en sammenarbeiding av to lovredaksjoner. Den eldste, «Olavsteksten», støtter seg på Olav den helliges autoritet, men uten at man derved kan tidfeste de enkelte rettsregler til hans kongetid. Den yngste, «Magnus-teksten», bygger på Magnus Erlingssons lovrevisjon fra tiden nærmest etter 1163.

Mange av rettsreglene i Gulatingsloven er åpenbart gamle sedvaneregler skriftfestet som lov. Det er påfallende at det ikke ble funnet nødvendig å skriftfeste enda flere regler. Kanskje forelå det et behov for uttrykkelig å nevne som lov spesielt omstridte eller vanskelig gjennomførbare regler, mens det ikke var så nøye å skriftfeste regler som i alle fall var allment anerkjente. Således kan Gulatingsloven kanskje fortelle vel så mye om lovgivernes intensjoner som om den faktiske rettsutøvelse.

En sjelden gang nevnes hvem som har tatt initiativ til lovgivning, som når det heter at Olav den hellige og biskop Grimkjell fastsetter visse kristenrettsregler, eller at det under Magnus Erlingsson ble fastsatt en ny tronfølgeordning. Mangelen på tidsangivelser for de fleste rettsregler gjør det ofte vanskelig å skille nytt fra gammelt. Deler av loven, fremfor alt trygðamál, antas gjerne å gå tilbake til en tid forut for nedskrivingen, idet en poetisk bruk av rytme og bokstavrim til hjelp for hukommelsen skal vitne om lagmennenes muntlige lovfremføring. Dette synspunktet er imidlertid blitt anfektet i nyere forskning.

Gulatingsloven finnes i originalspråket i Norges gamle love (1846–85); nynorsk oversettelse av Knut Robberstad: G.lovi (1937, 2. utg. 1952).

Videre lesning

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen har ikke blitt oppdatert siden den ble publisert på nett 14.02.2009.

Forfatter av denne artikkelen

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Norges historie fra 1050 til 1300

Per Norseng

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.