GAB-registeret

GAB-registeret, fork. for grunneiendom, adresse og bygnings-registeret. GAB var et edb-basert register over faste eiendommer i Norge. Registeret ble ført av Statens kartverk for hver kommune med opplysninger om alle grunneiendommer (dvs. faste eiendommer med eget gårds- og bruksnummer), festegrunn som har eget grunnboksblad i tinglysningsregisteret, samt annet som har eget grunnboksblad, f.eks. eierseksjon. Foruten eiendommens betegnelse og stedfesting inneholdt GAB-registeret opplysninger om hvilken eiendom den er utskilt fra, dens areal, eierforhold, adresse og bygningsdata. Regler om føring av registeret sto i forskrift av 26. juni 2003 nr. 968 gitt av Miljøverndepartementet med hjemmel i delingsloven (lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom) av 23. juni 1978.

GAB-registeret er i dag avløst av Matrikkelen, landets offisielle eiendomsregister. Matrikkelen ble innført kommune for kommune i perioden fra desember 2007 til april 2009 med utgangspunkt i registerinformasjon fra GAB og kartdata fra Digitalt eiendomskart - (DEK). Registeret er hjemlet i matrikkelloven, som trådde i kraft 1. januar 2010.

Anbefalt lenke

Matrikkellova (Lovdata)

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 06.11.2013.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for Bolig og eiendom

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

13. mars skrev Nils Øy

Hei, er det ikke slik at GAB(-registeret) nå er historisk, og er avløst av Matrikkelen?

mvh
Nils E. Øy

13. mars svarte Nils Øy

Sorry, leste litt kort..

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.