Erik Solem

Erik Solem, født i Oslo, norsk jurist. Høyesterettsadvokat 1905. Sorenskriver flere steder 1912–27, kst. professor i rettsvitenskap 1931–32, høyesterettsdommer 1938–48. Under den tyske okkupasjon deltok han meget aktivt i motstandsbevegelsen; fra 1944 medlem av Hjemmefrontens ledelse. Deltok i utarbeidelsen av forslag til landssvikanordningen og anordningen om rettergangsmåten i landssviksaker. Etter frigjøringen påtok han seg det krevende vervet som lagmann i landssviksaker ved Eidsivating lagmannsrett og gjorde tjeneste til 1948. Han administrerte en rekke av de største straffesakene mot landssvikere og krigsforbrytere, bl.a. mot Quisling.

Solem utgav bl.a. Lappiske rettsstudier (1933), kommentarutgave av tinglysingsloven (sammen med O. F. Harbek, 1935), av landssvikanordningen (1945), av landssvikloven (1947) og Holberg som jurist (1947). Redaktør av Tidsskrift for rettsvitenskap 1939–49.

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 1 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Prosess: Biografier

Jon Gisle

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.