Borgarting

Borgarting, et av middelalderens lagting. De øvrige lagting var Gulating, Frostating, Hålogaland og Eidsivating. Borgarting, som fikk sitt navn fra tingstedet i Borg (nå Sarpsborg), ble opprettet før 1164 da Grenland og Telemark kom med i lagdømmet. Det omfattet kystdistriktene fra landets østgrense til det nåværende Risør. Borgarting var i de første år etter ikraftsettingen av straffeprosessloven av 1887 selvstendig lagmannsrett, men ble i 1892 føyd sammen med Agder til Borgarting og Agder lagdømme. I 1936 ble Borgarting og Agder lagdømme delt mellom Eidsivating lagdømme og Agder lagdømme. I 1995 ble Eidsivating lagdømme delt i Borgarting lagdømme (sete i Oslo) og Eidsivating lagdømme (sete i Hamar).

Ved Borgartingsloven forstår man de rettsregler som gjaldt innenfor det gamle Borgarting. Av den opprinnelige Borgartingslov er bare kristenretten bevart. Den er trykt i 1. bind av Norges gamle love (1846).

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 0 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Rettshistorie

Jon Gisle

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.