Anders Bratholm

Anders Bratholm

© Anon - begrenset

Anders Bratholm, norsk jurist, redaktør av Dagningen 1945–47, dr.juris 1958, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1960–90. Han utgav bl.a.: Pågripelse og varetektsfengsel (1957, dr.avh.), Sivil rettergang (1973, sm.m. Jo Hov), Strafferett og samfunn (1980), Spesiell strafferett (3. utg. 1996, sm.m. Johs. Andenæs), Politivold. Omfang – årsaker – forebyggelse (1986) og Straffeloven med kommentarer (4 bd. 1997-98, sm.m. Magnus Matningsdal). Bratholm var formann i Straffelovkommisjonen og medlem av flere offentlige utvalg. Han var redaktør av det juridiske tidsskrift Lov og Rett 1962–90. Bratholm var i 2006 den første som mottok Rettssikkerhetsprisen.

Videre lesning

Denne artikkelen er hentet fra

Det er gjort 4 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Straffeprosess

John Christian Elden

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.